Spolek Von Macenau, z.s. je dobrovolným spolkem občanů, kteří chtějí udržovat tradice vojenství a historii, věnovat se sběratelské činnosti, organizovat a účastnit se kulturních, historických i vzdělávacích akcí, prohlubovat vědomosti o historii a rekonstruovat historické bitvy i táborový život.

Činnost spolku je zaměřena zejména na:

  • sdružení zájemců o vojenskou historii, spolupráci s organizacemi za účelem výuky, prezentace a prohlubování vědomostí o dobovém použití šermířského umění se zaměřením na historický a scénický šerm
  • udržování vojenského odkazu a tradic, pořádání historických, společenských, pietních a kulturně vzdělávacích akcí, rekonstrukce bitev a událostí
  • účast na podobných akcích pořádaných dalšími spolky s podobnou činností, rekonstrukce táborového vojenského a dobového života
  • propagace regionu a rozvoj turismu, sbírání, rekonstrukce a ochranu artefaktů spojených s vojenskou historií (dobovou výzbroj, výstroj, techniku a jiné předměty)
  • vědecké, výzkumné, publikační, propagační a osvětové činnosti, vzdělávací a výchovné činnosti, zapojení mládeže

Spolek se svou činností specializuje na vojenskou historii a dobovou každodennost od 14. století do konce 20 století.

V žádném případě se nejedná o propagaci či schvalování jakýchkoliv ideí a politických názorů.